Sunday, March 3, 2013

EESTI JA LAPSED


Narr on rääkida eduka Eesti puhul lastest, kes on nii iseenesest mõistetav osa meie igapäeva elust. Seni on jäänud mulje, et riigi edukus on rohkem täiskasvanute värk, lapsed osalevad kõiges kaudselt ja tajuvad seda vaid oma tuju või kõhu kaudu.
Aga vaatame Eestit ajateljel - täna ja 20 aastat edasi ning lapse täiskasvanuks sirgumise mõõtkavas: 1-aastasena ja 21-aastasena. Kui me täna saaksime seada mõtestatud fookuse lastele, siis 20 aasta pärast võiksime oma tegevuse vilju maitsta. Pealegi, pensionieas sõltume ju kõige otsesemalt oma laste edukusest.
Lapsed peaksid olema meie väikse riigi prioriteet Nr.1 ja seda igas võimalikus valdkonnas, mis puudutab laste heaolu ja arengut. See ei ole ainult rikaste riikide privileeg. Eesti saaks maailmas keskmise elatustasemega riigina olla suunanäitajaks, kui seab oma kodanike seas lapsed tähelepanu keskmesse. Seda on kuidagi väga banaalne siia kirjutada, sest see on ju ilmselge, aga ometigi räägivad meie teod midagi muud.

KÄÄRID

Laste haridus tugineb inimlikele põhiväärtustele. Paraku ei saa õilsad õpetussõnad elus tegelikult kehtivate hoiakute ja normide vastu. Lapsele ei saa öelda, et meil on, tead sa, kaks käibetõde: see, kuidas sa mõtled ja see, mis sa tegelikult teed. Meie mõtteviisis on käärid ja ühiskonnas lokkab kahepalgelisus: ühelt poolt me lähtume inimlikest väärtustest ja hoolivusest ning need reeglid kehtivad meie pereelus; teisalt me lubame, vahel ka soosime nii parteilises poliitikas kui äris jala taha panemist ja naha üle kõrvade tõmbamist. Reeglid, mis kehtivad ärimaailmas ei allu inimlikele väärtustele, seal on justkui kõik lubatud, sest peamine on kasum ja võim. Konflikti tuum seisneb aga selles, et mõlemas tegevus- ja käitumismudelis eksisteerivad samad inimesed samaaegselt. Tööl tegin konkurendile ära, sest olin kiirem või nutikam ja kõrvetasin ta põhja või lülitasin konkurentsist välja, kuid kodus ei luba lastel Cartoon-i vaadata, sest see on jõhker. Džungliseadus äris ja inimlikud väärtused on hoomamatult segunenud ja lahustunud ning siis me imestame, kust see kurjus meie koju või kooli on tulnud. Äris tuleb au sisse tõsta väärtustepõhine ettevõtlus, mis hoolib eelkõige inimesest ja loodusest, loob püsiväärtusi ja kus kasum ei ole enam tegevuse peaeesmärk. Nii saaksime maske vahetamata kodus rääkida lastele sama juttu, mida töölgi ja õpetajate sõnad koolis saavad uue kaalu.

ELAMUSED JA MÄLESTUSED

Peatuge korraks oma argisaginas ja meenutage häid ja eredaid mälestusi ning te avastate, et enamus neist on pärit teie lapsepõlvest või noorusajast ning vähemal või rohkemal määral on need seotud vanemate, sõprade ja loodusega.
Laste heaolu peegeldub nende emotsioonides, mille aluseks on väiksemad ja suuremad elamused. Lapsepõlve elamustest saavad aja möödudes mälestused ning täiskasvanuna püüame sageli sama meeleolu tabada, sest kes ei tahaks kogeda taas õnnetunnet, eriti siis, kui on rasked hetked. Mälestused seovad meid oma vanemate, sugulaste ja maaga. Me mäletame seda, mis me tegime koos vanematega. Elamused ja mälestused ongi meie juured, eredaimad neist räägitakse edasi põlvest põlve.
AEG JA AUSUS
Riigi tasakaalus eelarve ei ole see, mida lapsed mäletavad suurtena, vaid tööd rügavaid vanemaid, keda polnud õhtuti kodus või kui lõpuks jõudsidki koju, siis langesid väsinute ja apaatsetena diivanile teleri ette, et järgmisel päeval jälle jaksata 10-12 tundi tööd rügada pere püsikulude tasumiseks ja nii seitse päeva nädalas.
Kui meil puuduvad lapsepõlvest emotsionaalsed sidemed oma pere ja riigiga, siis on täiskasvanuna neid märksa keerulisem luua. Ja siia ongi tänaste täiskasvanute tegutsemise võti peidetud. Hoolitseme oma riigi laste eest, pakume neile esteetilisi elamusi ja heasoovlikke kogemusi ning nad hoolitsevad meie ja meie ühise riigi eest tulevikus. See ongi Eduka Eesti kõige inimlikum retsept, millest võidavad kõik, absoluutselt kõik ja kaotajaid ei ole.

RETSEPT
  1. Eestis on au sees väärtustepõhine ettevõtlus ja riigijuhtimine, kus esikohal on inimlikkus ja loodushoid
  2. Professionaalse kultuuri ja kunsti loomine lastele on vähemalt samadel alustel riigi poolt doteeritav kui kogu muu kultuur ja kunst, mida tarbivad täiskasvanud
  3. Märkimisväärne maksusoodustus erasektori annetustele ja toetustele lastele suunatud kultuuri ja kunsti heaks
  4. Kultuur ja kunst on kõigile lastele võrdselt kättesaadav
  5. Lastevanematel on fikseeritud tööaeg ning ületunnid on seadusega „keelatud“
  6. Lastevanematel on  töökohas reglementeeritud puhkuseajad kooskõlas laste õppetöö vaheaegadega haridusasutustes (nädalavahetused, talve- ja suvepuhkus)
  7. Lastevanematele on Eestis veedetud puhkus atraktiivseks muudetud
  8. Perega koos veedetud aeg on riigi ja üksikisiku tasandil kõrgelt väärtustatud

Kõike eelpool kirjeldatut on igati jõukohane ellu rakendada ja osa sellest ongi juba vähemal või rohkemal määral püütud teha, kuid Eesti sihid peavad olema veel selgemad ja veel täpsemalt kõigi Eesti laste mitmekülgsele heaolule suunatud. Ainult sellisel juhul saame me tulevikus edukast ja õnnelikust Eestist rääkida. Või hakkame parem kohe mere põhjast naftat otsima?! 

Sunday, April 8, 2012

Teatripäeva eelses "Jüri Üdi Klubis" ajasid Leino Rei ja Rein Pakk muuhulgas juttu ka lasteteatrist ja teatriarvustustest lasteteatri aadressil, mis on väga kokku kuivanud ehk peaaegu olematud.
Ka "Sirp" oli lahke ja võttis trükki Rait Avestiku ning Kaido Ranniku arvamusartiklid Eesti lasteteatri hetkeseisust. 
Mida tuleks aga teha, et järgmisi kirjatükke ei peaks ootama jälle aastakse, kui taas saabub rahvusvaheline Lasteteatripäev ja et mitte ainult tegijad ei kirjutaks oma üleelamistest, vaid ka vaatajad-asjatundjad nähtud-kogetud elamustest või nende puudumisest.
Või on tõesti meie lasteteater nii mage ja mannetu, et käsi ei tõusegi sellest kirjutama. Kuid, kas leidub üldse kedagi, kes omaks tervikpilti lastele ja noortele mängivatest teatritruppidest ning nende tegemistest ja repertuaarist.Ja oskaks neid kõrvu seada riigiteatrites loodavaga.
Või ei ole see kõik üldse tähtis. Aga lapsed on ju tähtsad, vähemalt nende vanematele, pealtnäha.

Väiksemad teatritrupid on kahe kuni viie liikmelised sõpruskonnad. Üksikutel on oma saalike, mõnel ka majake, kus mängib, teine ongi vaid kõik-see-aeg ratastel. Mõnele on see põhitööks, teisele hobiteenistuseks, kolmandale peaparanduseks. Ühed sõidavad ainult mööda lasteaedu ja koole, teised käivad ka laatadel ja suvepäevadel, kolmandad peavad õigeks vaid teatrimajades mängida. Mõned esinevad selleks, et maailma muuta, teised mängivad vaid raha pärast. Ühtedel kukub see hästi välja, teiste puhul tuleb nutt peale. Mõned saavad riigilt toetust, aga neid on vaid käputäis, enamus pusib omaette. Mõned tahaksid, et neid märgataks ja nende püüdlusi austataks, teised aga oleksid parema meelega tundmatud, eriti maksuametile ning kolistaksid lõputult mööda lasteaedu ja koole,  kuniks jagub õpetajaid ja lapsevanemaid, kel on ükskõik, mida nende  lastele vaatamiseks pakutakse ja kes on need näitlejad.
Pilt on väga kirju, kuid kirjutamist väärt.

Kutsun üles kõiki, kes ühel või teisel moel on puutunud või puutuvad pidevalt kokku lasteteatriga, kas siis tegijate või vaatajate poolt, kirjutama oma tegemistest või nähtust. Ikka sellepärast, et meie lapsed näeksid mitmekesist, kuid parimat teatrit.

Tuesday, February 28, 2012

Kui me näitame lapsele teatrilaval rohelise krooniga kuningat siis nad näevadki rohelise krooniga kuningat ja ei küsi miks kuningal on roheline kroon peas. Kui me näitame lapsele sinise krooniga kuningat siis ta näebki laval sinise krooniga kuningat. Mida meie täiskasvanud lapsele näitame seda nad ka näevad.
Näitame neile siis kvaliteetset teatrit. Pakume lastele parimat teatrit mis on meie võimuses. Kus esikohal on inimlikud väärtused ja piiritu fantaasia.

Thursday, January 26, 2012

Lastele ja noortele tehakse palju teatrit. Sellest aga kirjutatakse vähe. Kas sellepärast et keegi ei näe seda teatrit või seepärast et need kes kirjutavad teatrist ei käi vaatamas seda teatrit mida mängitakse lastele ja noortele. Seega oleks meil vaja uusi kirjutajad - just neid kes käivad teatris.
Kirjutage!

Friday, October 22, 2010

ALGUS

Tere
Siit saab alguse algus mille lõppu pole näha
ja see teeb südame kergeks
Toomas